LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Trung cấp liên thông đại học: Học 2.5 năm
3. Cao đẳng liên thông đại học: Học 1.5 năm

ĐẠI HỌC VLVH

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT trở lên
3. Ngành hot: Điều dưỡng

THẠC SĨ

1. Điều kiện: Tốt nghiệp đại học trở lên
2. Thời gian đào tạo: 2 năm
3. Ngành HOT: Quản lý y tế