TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

TẦM NHÌN:

Phát triển chuyên sâu và phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực góp phần vào sự phát triển khoa học – công nghệ, phát triển kinh tế của đất nước

SỨ MỆNH:

– Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án: Lập các dự án lớn cấp quốc gia về phát triển cộng đồng, phát triển khoa học – công nghệ;

– Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, giao lưu cho cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm, các bác sỹ có trình độ chuyên môn tiến hành nghiên cứu, thực hiện các đề tài dự án và dịch vụ KH&CN nhằm đóng góp vào sự phát triển nền y học.

NHIỆM VỤ

–    Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật mới, tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe. Nghiên cứu các đề tài khoa học, các chương trình đào tạo mới cho phát triển huấn luyện kỹ năng, tay nghề trong điều trị, tập luyện, chế độ dinh dưỡng.

–    Dịch vụ KH&CN:

+ Thực hiện các đề tài, dự án khoa học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, thể dục thể thao, thẩm mỹ, dinh dưỡng;

+ Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe;

+ Tổ chức đào tạo, huấn luyện, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế, vận động viên, người học có nhu cầu;

+ Liên kết đào tạo với các trường, viện, tổ chức, doanh nghiệp và chuyển giao chương trình đào tạo;

+ Tư vấn, phản biện, thẩm định và chuyển giao khoa học và công nghệ.

–   Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện.