THÔNG BÁO

Về việc tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Căn cứ luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ quy điịnh chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ nhu cầu đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp.

Viện nghiên cứu và đào tạo khoa học sức khỏe TP.HCM thông báo mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG:

– Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động : Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Giám Đốc, P. GĐ Chi Nhánh, Quản Đốc Phân Xưởng, Trưởng Phòng ban, phó phòng được giao nhiệm vụ về ATLĐ ( Thời gian huấn luyện : 16h ).

– Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động : chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động, hoặc là người trực tiếp giám sát về ATLĐ : Trưởng Ban an toàn lao động, cán bộ an toàn, cán bộ kỹ thuật…( Thời gian huấn luyện : 48h ).

– Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. …( Thời gian huấn luyện : 24h ).

– Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động: kế toán, lễ tân, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh không trong 17 danh mục yêu cầu an toàn lao động, lao công vệ sinh…. (Thời gian huấn luyện : 16h)

– Nhóm 5: Người làm công tác y tế

– Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Với các đơn vị huấn luyện lần đầu : thời gian và chương trình đào tạo theo đúng theo quy định tại điều dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

– Với các đơn vị huấn luyện định kỳ : Do Nghị Định 44/NĐ- CP so với Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH phần nội dung đào tạo nhiều hơn vì vậy trong chương trình đào tạo định kỳ cần lưu ý :

+ Huấn luyện đủ thời gian theo quy định với nội dung mới

+ Huấn luyện 50% thời lượng với nội dung cũ

3. CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG, THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Sau khóa học an toàn lao động, học viên được cấp ngay chứng chỉ an toàn, vệ sinh lao động.

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ THAM GIA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KHOA HỌC SỨC KHỎE TP.HCM

Tại TP.HCM
302 Lê Thị Riêng, P. Thới An, Quận 12
111 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức
Điện thoại: 0703 800 800

Tại Đồng Nai
39 đường 30/4, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa
F1 Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa
Điện thoại: 0703 820 820

Website: www.hsi.edu.vn