CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Đối tượng tham gia:

1. Người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ
2. Người làm công tác ATVSLĐ
3. Người lao động làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

4. Kế toán, lễ tân, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh
5. Người làm công tác y tế
6. An toàn, vệ sinh viên

LỊCH HỌC GẦN ĐÂY

Kiến thức sức khỏe

Xem thêm >