Bồi dưỡng CDNN – Bác sĩ (hạng III)

THÔNG BÁO
CHIÊU SINH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ (HẠNG III)

I. Đối tượng bồi dưỡng

Bác sĩ (hạng III) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

II. Mục tiêu chương trình

1. Mục tiêu chung

Cập nhật, bổ sung kiến thức chung về quản lý nhà nước và kỹ năng nghề nghiệp của bác sĩ (hạng III).

2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, người học có khả năng:

– Trình bày được một số kiến thức cơ bản , cập nhật và quản lý nhà nước, đạo dức nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết, gắn với chức trách, nhiệm vụ của bác sĩ (hạng III) theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.

– Áp dụng được một số kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản, cập nhật, cần thiết gắn với chức trách, nhiệm vụ của bác sĩ (hạng III) theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.

– Liên tục hoàn thiện hình thành những phẩm chất đạo đức, nhân cách cần thiết của người bác sĩ (hạng III), đảm bảo hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

III. Khối lượng kiến thức

Chương trình gồm 15 chuyên đề lý thuyết và 3 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận được cấu trúc thành 2 phần:

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung gồm 6 chuyên đề giảng dạy và 1 chuyên đề báo cáo.

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 9 chuyên đề giảng dạy, 2 chuyên đề đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Tổng số tiết học gồm: 240 tiết. Trong đó:
– Lý thuyết: 96 tiết
– Thực hành, đi thực tế: 132 tiết
– Kiểm tra, viết thu hoạch: 12 tiết

IV. Chứng chỉ

Sau khi hoàn tất chương trình học học viên được cấp chứng chỉ về Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng III)

V. Hồ sơ đăng ký

– Đơn đăng ký dự tuyển Download tại đây
– Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp (trong vòng 06 tháng)
– 02 ảnh 4×6 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau).

VI. Địa điểm nhận và nộp hồ sơ:

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KHOA HỌC SỨC KHỎE TP.HCM

302 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Quận 12, TP.HCM
39 Đường 30/4, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

HOTLINE 0703 800 800

One thought on “Bồi dưỡng CDNN – Bác sĩ (hạng III)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *