Chuẩn đầu ra ngành Y tế công cộng

1. Kiến thức

   Trình bày và áp dụng được:

   1.1. Trình bày được các nguyên lý và khái niệm cơ bản về Y tế công cộng.

   1.2. Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khỏe phổ biến ở cộng đồng. 

2. Kỹ năng

   2.1. Tham gia xác định được các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.

   2.2. Tham gia xác định được các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng và đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.

   2.3. Tham gia lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

   2.4. Theo dõi và tham gia đánh giá được việc thực hiện các chương trình sức khỏe tại cộng đồng.

   2.5. Tham gia giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng bệnh dịch tại cộng đồng.

   2.6. Giáo dục sức khỏe cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khỏe.

   2.7. Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học. 

3. Thái độ

   3.1. Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

   3.2. Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

   3.3. Khiêm tốn học tập vươn lên.

   3.4. Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. 

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

   Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm y tế dự phòng, Sở Y tế hoặc các trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác có liên quan tới Y tế công cộng.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

   - Chuyên khoa cấp I YTCC

   - Chuyên khoa cấp II YTCC

   - Thạc sỹ

   - Tiến sỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *