Sửa quy định về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Ngày 28/12/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. Cụ thể:

sua-quy-dinh-dao-tao-lien-tuc-cho-can-bo-y-te

– Thông tư 22/2013/TT-BYT  (được sửa đổi tại Thông tư 26/2020/TT-BYT) không áp dụng đối với:

+ Các khóa đào tạo để cấp văn bằng trong lĩnh vực sức khỏe;

+ Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, trừ đào tạo liên tục về dược lâm sàng quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 131/2020/NĐ-CP;

+ Các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

(Hiện nay, Thông tư 22/2013/TT-BYT không áp dụng cho các khóa đào tạo để nhận văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các loại hình đào tạo đặc thù của ngành y tế: chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sỹ nội trú).

– Bãi bỏ Khoản 5 Điều 6 Thông tư 22/2013/TT-BYT.

– Bổ sung Khoản 6 Điều 6 Thông tư 22/2013/TT-BYT như sau:

“6. Việc quy đổi thời gian đào tạo liên tục quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này do Thủ trưởng cơ sở đào tạo liên tục quyết định theo nguyên tắc căn cứ vào chương trình, thời lượng, nội dung chuyên môn trong đào tạo liên tục và các quy định hiện hành khác.”

– Điều khoản chuyển tiếp:

+ Các cơ sở đã được cấp mã đào tạo liên tục (mã A, mã B, mã C) trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng mã đào tạo liên tục để tổ chức đào tạo liên tục.

+ Các cơ sở đã nộp Hồ sơ đề nghị cấp mã cơ sở đào tạo liên tục trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì việc xét cấp mã cơ sở đào tạo liên tục được Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BYT.

+ Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trong và ngoài nước về y tế có triển khai hoạt động đào tạo liên tục thì người chịu trách nhiệm của các chương trình, dự án này phải phối hợp với các cơ sở đào tạo liên tục để thực hiện việc đào tạo liên tục theo quy định tại Thông tư 22/213/TT-BYT.

Thông tư 26/2020/TT-BYT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

 

1 những suy nghĩ trên “Sửa quy định về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

  1. Đinh Ngọc Thanh nói:

    Cho tôi hỏi ; nếu tôi có giấy phép hành nghề y học cổ truyền thì tham gia học chứng chỉ C M E có cần phải liên quan đến y học cổ truyền không ? Hay chỉ cần học chứng chỉ C M E liên quan tới y học nói chung là đủ
    Trân trọng cảm ơn sự hồi đáp của quý vị !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *