Xét nghiệm cấy dịch não tủy, các chất dịch tìm vi khuẩn gây bệnh

Mục tiêu:

 1. Thực hiện được các bước của kỹ thuật cấy dịch não tuỷ, cấy các chất dịch tìm vi khuẩn gây bệnh.
 2. Mô tả được hình thể, cách sắp xếp và tính chất bắt màu của các loại vi khuẩn trên tiêu bản nhuộm Gram cặn dịch não tuỷ, các chất dịch sau khi ly tâm.

1. Quan sát đại thể

Nhận định số lượng, màu sắc, mức độ trong, đục, lẫn máu…

2. Xử lý bệnh phẩm

 • Để lắng, không lắc ống chứa dịch não tủy.
 • Dùng pipette vô trùng hút dịch dưới đáy ống.
 • Nhỏ 2-3 giọt lên từng môi trường nuôi cấy.
 • Nhỏ 1-2 giọt lên lam kính để làm tiêu bản nhuộm Gram và AFP.

3. Soi trực tiếp

 • Nhuộm Gram xem hình thể, cách sắp xếp, tính chất bắt màu và nghĩ đến loại vi khuẩn gì.
 • Nhuộm xanh methylene phát hiện bạch cầu đa nhân (BCĐN).
 • Nhuộm Ziehl Neelsen phát hiện AFB (nếu nghi ngờ lao dịch não tuỷ thường có màu vàng chanh).

4. Môi trường nuôi cấy

 • Thạch máu.
 • Thạch Socola.

5. Điều kiện ủ ấm

 • Nhiệt độ: 35 – 37°c.
 • Khí trường: 5 – 7% C02.
 • Thời gian: 16-18 giờ.

6. Định danh vi khuẩn

6.1. Nhận định hình thái khuẩn lạc của từng loại vi khuẩn:

 • Hình dạng.
 • Kích thước.
 • Màu sắc.
 • Độ bóng, khô, mỡ.
 • Bờ đều hay không đều.
 • Tan máu.
 • Mùi.

6.2. Nhuộm Gram xác định hình thể, cách sắp xếp, tính chất bắt màu của vi khuẩn

6.3. Xác định các tính chất hóa sinh của vi khuẩn bằng các giá đường ngắn, máy định danh vì khuẩn tự động hoặc bộ API 20.

7.  Đọc kết quả

 • Dương tính: nuôi cấy phát hiện và định danh được vi khuẩn, nấm gây bệnh.
 • Âm tính: không mọc vi khuẩn gây bệnh sau 48 giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *