Xét nghiệm cấy mủ tìm vi khuẩn gây bệnh

Mục tiêu

 1. Thực hiện được các bước của kỹ thuật cấy mủ tìm vi khuẩn gây bệnh.
 2. Mô tả được hình thể, cách sắp xếp và tính chất bắt màu của các loại vi khuẩn trên tiêu bản nhuộm soi trực tiếp bệnh phẩm mủ.

1. Nhuộm soi trực tiếp

 • Nhuộm Gram: quan sát hình thể, các sắp xếp, tính chất bắt màu của vi khuẩn.
 • Nhuộm Ziehl Neelsen: phát hiện AFB.

2. Nuôi cấy, phân lập

2.1. Môi trường

 • Canh thang BHI (Brain heart infusion) hoặc canh thang glucose 2%.
 • Thạch máu đĩa.

2.2. Nuôi cấy

Đổ canh thang vào ống chứa que tăm bông bệnh phẩm. Lắc kỹ ống. Ria cấy que tăm bông lên thạch máu. Sau đó phết 2 lam kính làm tiêu bản nhuộm Gram và nhuộm AFB.

2.3. Điều kiện ủ ẩm

 • Nhiệt độ: 35 – 37°c.
 • Khí trường: 5 – 7% C02.
 • Thời gian: 16 – 18 tiếng.

3. Đọc kết quả

Theo dõi sự mọc của vi khuẩn trong canh thang, nếu đục thì cấy chuyển sang thạch máu. Theo dõi sự mọc của vi khuẩn thạch máu, quan sát và nhận định khuẩn lạc.

4. Định danh vi khuẩn

4.1. Nhận định hình thái khuẩn lạc của từng loại vi khuẩn trên các loại môi trường

 • Hình dạng.
 • Kích thước.
 • Màu sắc.
 • Độ bóng, khô, mỡ.
 • Bờ đều hay không đều.
 • Tan máu.
 • Mùi.

4.2. Nhuộm Gram để xác định hình thể, cách sắp xếp, tính chất bắt màu của vi khuẩn

4.3. Xác định các tính chất hóa sinh của vi khuẩn bằng các giá đường ngắn, máy định danh vi khuẩn tự động hoặc bộ API 20.

4.4. Ngưng kết với các kháng huyết thanh đa giá, đơn giá (nếu cần).

5. Nhận định kết quả

 • Dương tính: nuôi cấy và định danh được vi khuẩn, nấm. Tất cả các vi khuẩn mọc thuần đều được coi là vi khuẩn gây bệnh.
 • Âm tính: không mọc vi khuẩn gây bệnh sau 48 giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *